Pintores dotados fodendo no trabalho – Abel Sanztin & Louis Ricaute