Vicenzo delirando na rola do brasileiro Mario Galeno

+ Brasileiro pirocudo fodendo maduro safado – Mario Galeno & Guido Stahl